top of page
  • Mit der rutschfesten und griffigen Kork-Oberfläche behältst du immer die volle Kontrolle!

  • Der Yogawürfel wird nachhaltig und ökologisch produziert. Besteht zu 100% Aus Naturkork Aus Bồ Đào Nha.

  • Unser Yogi Block unaerstützt dich bei Yogaübungen und dient als praktisches Hilfsmittel während deiner Yoga Praxis.

  • Als Standard và Small Version erhältlich in den Größen 23 x 14 x 9 cm & 22 x 12 x 7,5 cm. Somit ist für jeden die Optimale Größe dabei.

Khối Yoga

SKU: 364215375135191
15,00€Giá
  • Tôi là một chi tiết sản phẩm. Tôi là nơi tuyệt vời để bổ sung thêm thông tin về sản phẩm của bạn như định cỡ, chất liệu, hướng dẫn chăm sóc và làm sạch. Đây cũng là một không gian tuyệt vời để viết điều gì làm cho sản phẩm này trở nên đặc biệt và làm thế nào để khách hàng của bạn có thể hưởng lợi từ mặt hàng này.
bottom of page